Emancipovani gledalac

Kao popratni materijal gostovanju Jacquesa Rancièra Edicija Jugoslavija je u svojoj biblioteci Sveske u prijevodu upravo objavila izvadak iz njegove knjige “Emancipovani gledalac”. Ta je sveska, kao i “Poetika znanja”, nabavljiva na događanjima idućih dana.